Wolfgang Lüttgens – Colourpaper

Colourpaper 1, 2010, photo, pigment printing, 30" x 20"
Colourpaper 3, 2009, photo, pigment printing, 30" x 20"
Colourpaper 5, 2010, photo, pigment printing, 30" x 20"
Colourpaper 6, 2009, photo, pigment printing, 30" x 20"
Colourpaper 7, 2009, photo, pigment printing, 30" x 20"
Colourpaper 8, 2012, photo, pigment printing, 30" x 20"
Colourpaper 1-7, 2005, Japanisches Kulturinstitut Köln