Iris Kettner - Skulpturen (26.07. - 04.11.2007)

© Baxter, zone E, 2007
© Baxter, zone E, 2007